Commissie LCA

Life Cycle Thinking (LCT) is een belangrijk element in het Europese en Nederlandse product- en afvalbeleid. Instrumenten zijn onder meer levenscyclusanalyse (LCA) en broeikasgasprotocollen. LCA is een instrument om de potentiële milieubelasting van producten en processen op een systematische wijze in kaart te brengen. Het Greenhouse Gas Protocol is een algemene standaard voor verantwoorden en rapporteren over de uitstoot van broeikasgassen door bedrijven. Met het EpE-protocol wordt de uitstoot van broeikasgassen door specifieke verwerkingstechnieken in beeld gebracht.

De Commissie LCA beoordeelt op neutrale wijze diverse LCT-instrumenten, brengt hierover indien nodig advies uit en bundelt de kennis die aanwezig is bij de achterban. Veel aandacht gaat hierbij uit naar invulling van en afstemming over het EpE-protocol.

Contactpersoon

Liane Schoonus

e-mail

073-627 94 44

Voorzitter

Robert Jan Saft

Attero