Commissie Beleid en Strategie

De Commissie Beleid en Strategie is een belangrijk adviesorgaan van het bestuur op strategisch niveau. De commissie volgt nauwgezet alle beleids- en marktontwikkelingen. Het gaat om Europese ontwikkelingen, het Nederlandse afvalbeleid en onderwerpen op het gebied van marktwerking en concurrentieverhoudingen. De commissie kan indien nodig een bemiddelende rol vervullen bij belangendivergenties tussen de verscheidene afdelingen van de Vereniging Afvalbedrijven.

Contactpersoon

Liane Schoonus

e-mail

073-627 94 44

Voorzitter

Wieger Droogh

SUEZ