Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering komt twee keer per jaar bij elkaar en is het hoogste orgaan binnen de Vereniging Afvalbedrijven. Hier worden voorstellen aangenomen of verworpen. Deze voorstellen worden voorbereid door het bestuur dat zich hierbij gevraagd en ongevraagd laat adviseren door afdelingen en commissies.

Contactpersoon

Robbert Loos

e-mail

073 - 627 94 44