Partner in de circulaire economie

Visie

De Vereniging Afvalbedrijven ziet een toekomst waarin afgedankte producten niet meer worden beschouwd als afval, maar als waardevolle dragers van grondstoffen en energie. Afvalbedrijven staan in deze toekomst niet alleen aan het eind van de productieketen, maar ook aan het begin. Er is sprake van een innovatieve en internationaal georiënteerde sector, met nieuwe, specifieke terugnamesystemen en een nadrukkelijke rol in het verbeteren en transformeren van productieprocessen.

Missie

De Vereniging Afvalbedrijven stimuleert de transitie naar de circulaire economie, waarbij het sluiten van kringlopen en het terugwinnen van materialen, grondstoffen en energie centraal staan.

Positie

De Vereniging Afvalbedrijven behartigt de belangen van bedrijven die actief zijn in de totale afvalketen. Als verbinder van belangen en partijen in de keten, is de Vereniging Afvalbedrijven een belangrijke partner in de transitie naar de circulaire economie.

De ruim vijftig leden houden zich bezig met preventie, inzameling, transport, sorteren, reinigen, bewerken, recyclen, composteren, vergisten, rioleringsbeheer, verbranden en storten. De bedrijven leveren grondstoffen en energie.

De Vereniging Afvalbedrijven is gesprekspartner voor overheden en andere instanties. De brancheorganisatie vertegenwoordigt in omzet en afvalvolume ongeveer twee derde van de Nederlandse afvalmarkt.

Verenigingsbureau

Het verenigingsbureau is gevestigd in 's-Hertogenbosch en heeft een kantoor in Brussel.