Wiebes aan Kamer: Exportheffing toch mogelijk

Nieuwsbericht - 24 mei 2017

Op 19 mei heeft demissionair staatssecretaris Wiebes van Financiën de Tweede Kamer laten weten dat een exportheffing onder bepaalde voorwaarden mogelijk is. Hij baseert zich hierbij op de conclusies van de werkgroep exportheffing in de afvalstoffenbelasting, waarvan de Vereniging Afvalbedrijven deel uit maakt. Het kabinet gaat de heffing nu verder uitwerken.

De werkgroep concludeert dat een Europeesrechtelijk houdbare en handhaafbare opzet onder bepaalde voorwaarden denkbaar is. Het uitgangspunt is hierbij dat een gelijke grondslag geldt bij een verwerking van afvalstoffen binnen en buiten Nederland. In deze opzet zijn zowel de Belastingdienst als de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) verantwoordelijk voor de uitvoering, ieder voor een eigen deel.

Voorwaarden

De voorwaarden waaronder een exportheffing mogelijk is:

  1. De heffing moet aansluiten bij de EVOA-procedure, waarbij breder wordt gekeken dan alleen naar de EVOA-beschikking, en waarbij dus meer gegevens beoordeeld moeten worden dan in de oorspronkelijke opzet van de exportheffing. (EVOA: Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen)
  2. Naar Vlaams voorbeeld moet een aanvullende procedure worden ingericht. Alleen op die wijze kunnen de uitvoerende instanties beschikken over de informatie over de daadwerkelijke hoeveelheid verwerkt afval per verwerkingswijze. Op dit moment beschikken zij niet over deze informatie.
  3. Het is noodzakelijk dat de opgegeven hoeveelheden en verwerkingswijze van het geëxporteerde afval worden beoordeeld door een instantie die beschikt over voldoende milieuexpertise op dit terrein. In Nederland beschikt de ILT over deze expertise. De door de ILT beoordeelde gegevens worden vervolgens door de Belastingdienst gebruikt voor de administratieve controle van de aangifte alsmede de inning en het boetebeleid.

Uitwerking

Wiebes gaat samen met staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu de vormgeving van de exportheffing nu nader uitwerken. Ze willen de voorbereidingen voor de invoering in het vroege voorjaar van 2018 ter besluitvorming voor een volgend kabinet gereed hebben.

Lees meer »