Website over programma Meer en Beter Recyclen

Nieuwsbericht - 20 juli 2016

In 2015 hebben de overheid en de sector het convenant Meer en Betere Recycling (MeBR) gesloten. Voor dit programma, dat onderdeel is van het beleidsprogramma Van Afval Naar Grondstof (VANG) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, werken overheid en bedrijven uit de recyclingsbranche aan meerdere projecten. De website www.meerenbeterrecyclen.nl geeft zicht op deze projecten en de voortgang ervan. De Vereniging Afvalbedrijven is een van de partijen in het programma MeBR. 

Zeven thema's

Door meer en betere recycling werken de partijen aan de circulaire economie. De projecten van het programma MeBR zijn gericht op: hoogwaardigere recycling, duurzame innovatie, verbetering van scheiding en inzameling, ketensluiting en het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving. De projecten zijn onderverdeeld in zeven thema's. Het programma MeBR loopt tot 2022.

Partijen MeBR

Binnen het programma VANG - Meer en Beter Recyclen werken het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, BRBS Recycling, NVRD, FHG en Vereniging Afvalbedrijven samen. 

Het programma VANG - Huishoudelijk Afval heeft een eigen website www.vang-hha.nl

Lees meer »