Website over onderzoek naar duurzaam stortbeheer

Nieuwsbericht - 23 juni 2014

Rijksoverheid, provincies en sector zoeken naar een alternatieve, duurzame wijze van het storten van afval. Daarvoor zijn zij een programma gestart: introductie Duurzaam Stortbeheer (iDS). Met iDS wordt in de praktijk onderzocht of het mogelijk is om bestaande stortplaatsen te verduurzamen. Onderzocht wordt of een manier bestaat om de verontreiniging binnen de stortplaats onschadelijk te maken. Dat kan door het toevoegen van water en lucht op een stortplaats waarmee biologische afbraakprocessen in de stortplaats worden gestimuleerd. De verontreinigingen in het afval worden zo afgebroken of vastgelegd. Als de uitkomsten van het onderzoek positief zijn dan is minder tot geen nazorg nodig. Op deze wijze belasten we volgende generaties niet met het beheer van ons afval.

Om omwonenden, beheerders/exploitanten en toezichthouders te informeren over iDS is een website ontwikkeld. Ook provincies, branche en gemeenten kunnen terecht op de website voor gedetailleerde informatie. Naast uitgebreide informatie over het project zijn er vele belangrijke documenten te vinden. Een film op de homepage laat op een duidelijke manier zien wat iDS inhoudt. 

Lees meer »