Voortgangsrapportage Veiligheid Voorop 2016

Nieuwsbericht - 22 juni 2017

De voortgangsrapportage Veiligheid Voorop 2016 is gepubliceerd. De rapportage geeft een overzicht van de veiligheidsactiviteiten die de chemische industrie en aanverwante partijen in 2016 hebben gerealiseerd. Tevens laat het de veiligheidsprestaties van aangesloten Brzo-bedrijven zien.

Er hebben zich meer branches en bedrijven aangesloten bij Veiligheid Voorop. De aangesloten partijen zijn zeer betrokken en hebben veel activiteiten ontwikkeld om de veiligheid in Nederland te verbeteren. Het aantal arbeidsongevallen blijft stabiel en ligt in vergelijking met andere sectoren op een relatief laag niveau. Positief is een stijging van de bedrijven die een leveranciersbeoordeling toepassen.

Meerjarenprogramma 2017-2019

Veiligheid is nooit af en daarom zijn de ambities voor de komende jaren geformuleerd en opgenomen in het Meerjarenprogramma 2017-2019. Hiervoor zijn ook concrete actieplannen vastgesteld waaraan de komende jaren in gezamenlijkheid wordt gewerkt. De focus ligt daarbij op toepassen van de zelfbeoordeling, leren van incidenten, betrokken leiderschap en meer en kwalitatief betere rapportage. De Safety Deals zijn daarbij een belangrijke aanjager om de plannen daadwerkelijk te realiseren.

Kamerdebat externe veiligheid

De rapportage is aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Op woensdag 28 juni zal onze voortgangsrapportage onderdeel uitmaken van het Kamerdebat externe veiligheid.

Lees meer »