Verzelfstandiging AEB per 1 januari 2014

Persbericht leden - 20 december 2013

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) verzelfstandigt per 1 januari 2014. Wethouder Carolien Gehrels (Bedrijven en Deelnemingen) en Jeroen de Swart, directeur AEB, hebben 20 december de overeenkomst getekend. Verzelfstandiging verstevigt de positie van het bedrijf en biedt de mogelijkheid om zich succesvol te ontwikkelen tot een duurzaam energie- en grondstoffenbedrijf.

Naast de verzelfstandiging heeft het Amsterdamse gemeentebestuur eerder deze week ook het strategisch plan van AEB vastgesteld. AEB heeft de ambitie zich de komende jaren te ontwikkelen het meest duurzame energie- en grondstoffenbedrijf in de metropoolregio Amsterdam.

Lees meer »

Duurzame energie en herwinbare grondstoffen

Verzelfstandiging verbetert de kansen van AEB om concurrerend te opereren op de afvalmarkt om een financieel gezonde toekomst veilig te stellen. Ook biedt het AEB meer mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen van afvalverwerker tot producent van duurzame energie en herwinbare grondstoffen. Hiermee kan AEB inspelen op de veranderende marktomstandigheden en bijdragen de ambities van de regio Amsterdam op het gebied van duurzaamheid.

Ondertekening van de verzelfstandigingsdocumentatie door Wethouder Carolien Gehrels en directie AEB

Duurzame samenwerking

In de transitie naar een duurzaam energie- en grondstoffenbedrijf zoekt AEB ook nadrukkelijk de samenwerking met andere partners. Zo hebben onlangs Havenbedrijf Amsterdam, Waternet en AEB de handen ineen geslagen voor een structurele samenwerking in duurzame innovatie projecten op gebied van grondstoffen, energie en water. En er wordt al langere tijd met Nuon samengewerkt in joint venture Westpoort Warmte (WPW). WPW levert warmte aan ruim 12.500 woningen in Amsterdam en ongeveer 85 bedrijven in het Westelijk Havengebied.

Deze samenwerkingsprojecten dragen bij aan een groene metropoolregio, goed voor het klimaat voor de economie in de regio. Hierdoor worden duurzame ondernemingen gestimuleerd zich in de regio te vestigen en worden nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd.