Vereniging Afvalbedrijven heeft drie nieuwe leden

Nieuwsbericht - 11 januari 2016

Sinds 1 januari 2016 zijn Van Kaathoven Groep, Inashco en Boskalis Environmental lid van de Vereniging Afvalbedrijven. Met de aansluiting van de Van Kaathoven Groep vertegenwoordigt de VA vrijwel 100% van de Nederlandse gft-composteersector. Van Kaathoven Groep maakt deel uit van de Afdeling Bioconversie en de Afdeling Recycling en Inzameling. De andere twee bedrijven zijn geassocieerd lid.

Van Kaathoven Groep

Van Kaathoven Groep is een familiebedrijf met één grote passie: ze zijn ‘weg van afval’. Onder dit motto richt het bedrijf zich volledig op afvalbeheer, afvalinzameling en afvalverwerking. Een team afvalspecialisten werkt aan een maximale herwinning van nieuwe, waardevolle grondstoffen. Van Kaathoven Groep gelooft dat de markt baat heeft bij partijen die het gesprek aangaan met hun klanten, en geïnspireerd door die dialoog waarde toevoegen in de afvalketen. Het bedrijf maakt zich sterk voor rendabel en duurzaam afvalbeheer. De organisatie heeft integriteit hoog in het vaandel staan. Van Kaathoven Groep is actief in Brabant en Limburg.

Inashco

Inashco richt zich op het opwerken van reststromen uit afvalenergiecentrales (AEC’s) tot volwaardige grondstoffen. Inashco biedt haar klanten oplossingen op maat, zowel voor metaalterugwinning als voor opwerking en verkoop van geproduceerde metaal- en mineraalproducten. Inashco verwerkt wereldwijd ruim 4 miljoen ton bodemas en is actief in Europa, Singapore en Noord-Amerika.

Boskalis Environmental

Boskalis Environmental houdt zich bezig met grootschalige reiniging en bewerking van grond, baggerspecie en andere minerale afvalstoffen zoals AEC-bodemas en zeefzand. Ook voert het bedrijf complexe land- en waterbodemsaneringen uit. Daarvoor gebruikt Boskalis technieken die het zelf ontwikkelt en installaties die het zelf ontwerpt en bouwt. Het bedrijf wordt daarbij ondersteund door een eigen bedrijfsbureau, engineerafdeling en laboratorium. Boskalis Environmental is wereldwijd actief. In Nederland heeft de organisatie meerdere projectlocaties met het hoofdkantoor in Papendrecht.

Lees meer »