Verbrandingsbelasting niet, wel belasting op storten

Nieuwsbericht - 16 oktober 2013

Vrijdagavond 11 oktober zijn kabinet en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP tot een akkoord gekomen. Tot grote opluchting van de Vereniging Afvalbedrijven (VA) is in het akkoord geen verbrandingsbelasting opgenomen. De VA heeft zich hiervoor sterk gemaakt en alle betrokken partijen duidelijk gemaakt dat een verbrandingsbelasting een ineffectieve maatregel is die leidt tot kapitaalvernietiging, verlies aan werkgelegenheid, maatschappelijke kosten en afname van duurzame energie. Er zijn andere maatregelen die wel effectief bijdragen aan meer recycling en de verdere overgang naar een circulaire economie.

In het onderhandelingsakkoord is helaas wel een belasting op storten opgenomen, een maatregel die in 2012 door de overheid is afgeschaft om het belastingstelsel te vereenvoudigen. De VA verbaast zich over deze maatregel, omdat er sinds de afschaffing van de stortbelasting per saldo niet méér afval wordt gestort dan daarvoor en de maatregel dus geen sturende werking meer heeft. Over afvalstromen waarvoor storten de enige en gewenste verwerkingsvorm is, moet geen belasting worden geheven.  

In bijgaand document heeft de VA de ontwikkelingen van storten door de jaren heen en het effect van de afvalstoffenbelasting op een rij gezet.

Lees meer »