Veiligheidsopleiding TU Delft januari 2017 van start

Nieuwsbericht - 13 december 2016

De opleiding Management of Safety, Health & Environment (MoSHE) van de TU Delft bereidt professionals voor om een centrale rol te spelen in de dagelijkse implementatie van veiligheidseisen en de ontwikkeling van toekomstig beleid. De volgende opleidingsronde start in januari 2017.

Beheersen van risico’s

Het omgaan met veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten is niets anders dan het beheersen van risico’s. Daarom staat risicomanagement centraal in het curriculum, naast gedragswetenschappen en het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving. De opleiding geeft handvatten om risico’s te beheersen, complexe problemen te analyseren, hogere managementkaders te adviseren en onderzoek te doen naar (bijna) ongevallen binnen de eigen organisatie.

Parttime-opleiding voor professionals

Het gaat om een tweejarige parttime-opleiding voor professionals die tenminste vijf jaar werkervaring en een universitair - of HBO-diploma hebben, met name SHE-managers, consultants en inspecteurs. De MoSHE-opleiding wordt ondersteund door Veiligheid Voorop en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Lees meer »