Veiligheid vast onderdeel curriculum HBO Chemische Technologie

Nieuwsbericht - 02 juni 2017

Op initiatief van Veiligheid Voorop is voor de opleiding Chemische Technologie aan hogescholen een nieuw curriculum ontwikkeld om veiligheid als basiscompetentie bij (aankomende) medewerkers in de (petro)chemieketen op een hoger niveau te brengen. Het curriculum bestaat uit een drietal modules met syllabi voor de onderwerpen General Safety, Behavior Safety en Proces Safety.

Het curriculum Veiligheid HBO Chemische Technologie is op 12 mei gelanceerd tijdens een workshop op de Hogeschool Utrecht waarbij alle HBO CT-opleidingen vertegenwoordigd waren. De modules worden vanaf komende collegejaar binnen de opleidingen ingevoerd. 

Lees meer »