Veilig samenwerken vraagt om gelijkwaardigheid

Nieuwsbericht - 11 september 2017

Tijdens het webinar ‘Veilig samenwerken in de keten’, op 4 september georganiseerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, werd ingegaan op de moeilijkheden waar opdrachtgevers en opdrachtnemers tegenaan lopen wanneer ze op een veilige manier samen willen werken. Een verantwoorde samenwerking met ketenpartners is niet eenvoudig en behoeft gelijkwaardigheid. 

Deelnemer aan het webinar Gert-Jan Crucq, programmamanager ‘Veilig werken met aannemers’ bij Vopak, gaf aan dat veilig samenwerken in de keten alles te maken heeft met een gelijkwaardige relatie. "Het is belangrijk dat je als opdrachtnemer en opdrachtgever gelijkwaardig met elkaar spreekt. Maar dat is gemakkelijker in theorie dan in de praktijk, er spelen immers commerciële belangen en tijdsdruk is aan de orde van de dag."

Leiderschap staat los van functie

De andere deelnemers aan het webinar waren Rick Gooshouwer, manager HSE Quality bij ENGIE, en Corine Baarends, projectleider Veiligheid Voorop. Gooshouwer: "Gelijkwaardigheid is een gevoel dat over en weer gecreëerd moet worden. Het moet door alle medewerkers gedragen worden, je kunt het niet simpelweg opleggen.” Over hoe je zo’n ‘gelijkwaardig gevoel’ creëert, is bij ENGIE goed nagedacht. “Voor ons begint het ermee dat leiderschap los staat van een bepaalde functie. Leiderschap ligt bij de vakmensen die uitspreken wat ze nodig hebben om veilig te kunnen werken. Wanneer iemand van de regels afwijkt, voert hij daarover een open gesprek met zijn leidinggevende. Immers: misschien zijn er wel goede redenen om dat te doen. Wij hebben verder als lijn dat we elkaar niet aanspreken op gedrag, maar elkaar proberen te helpen. Dat heeft een heel andere klank.”

Veiligheidsmelding waarderen

Tijdens het webinar werden stellingen aan de toehoorders voorgelegd. Op de vraag of bedrijven vanuit gelijkwaardigheid met ketenpartners samenwerken, antwoordde het grootste deel van de respondenten negatief: 41% was het oneens tegenover 38% eens. “Dat verbaast mij niet”, reageerde Corine Baarends. “Van onze achterban hoorden we dat de samenwerking tussen ketenpartners niet altijd makkelijk gaat. Daarom hebben wij een Handreiking Heldere Afspraken opgesteld.”
Eén ding waar managers of bedrijfsleiders meteen mee kunnen beginnen, is het bedanken van een medewerker die een veiligheidsmelding heeft gedaan. Baarends: “Dat is hartstikke makkelijk en het kost niets.”

Lees meer »