Van Veldhoven zet circulaire economie op agenda tijdens klimaattop

Nieuwsbericht - 11 september 2018

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) is namens het Nederlandse kabinet aanwezig bij de Global Climate Action Summit. Zij onderstreept daar het belang van een duurzame economie zonder afval om de klimaatdoelen te halen. Op de klimaattop, die van 11 tot 14 september in en door Californië wordt georganiseerd, komen leiders, bedrijven en organisaties van over heel de wereld bij elkaar om te werken aan praktische oplossingen om de klimaatdoelstellingen te behalen.

Van Veldhoven roept op om het grondstoffengebruik hoger op de internationale klimaatagenda te krijgen. “Het grondstoffenbeleid is de missing link van Parijs. Zonder slimmer grondstoffenbeleid halen we de doelstellingen niet. Met een meer circulaire economie kan alleen de Europese industrie zijn CO₂-uitstoot al met 60% verminderen. We moeten verder kijken dan windmolens en zonnecellen”.

Californië en Nederland hebben soortgelijke uitdagingen

De klimaattop in Californië biedt een mooi podium om de noodzaak van een circulaire economie en de Nederlandse kennis en kunde op dat gebied te onderstrepen. Californië en Nederland werken al langer samen om klimaatverandering wereldwijd op de agenda te krijgen. Ze hebben soortgelijke uitdagingen op het gebied van klimaatverandering. Ze liggen aan zee, hebben een grote economie en zijn dichtbevolkt. Zeespiegelstijging, drukke steden met veel verkeer, en veel mensen en bedrijven die afval produceren. Het zijn vraagstukken die wereldwijd vragen om urgentie en samenwerking. Deze vraagstukken komen ook terug in het programma, met onder andere bijeenkomsten over elektrisch vervoer, CO₂-reductie in de maritieme sector en zware industrie, plastics en de circulaire economie.

Lees meer »