Van Scherpenzeel lid van Vereniging Afvalbedrijven

Nieuwsbericht - 05 april 2016

Van Scherpenzeel is, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016, lid geworden van de Vereniging Afvalbederijven. Van Scherpenzeel is specialist in recycling van vele materialen en producten, zoals kunststof, papier, textiel, glas, droog restafval, en het omzetten daarvan in waardevolle grondstoffen. Het bedrijf is ook actief in de vernietiging van vertrouwelijke materialen. Van Scherpenzeel neemt deel aan de Afdeling Recycling en Inzameling.

Van Scherpenzeel is een kennisbedrijf dat de regie voert over uiteenlopende grondstofketens. Het bedrijf analyseert afvalstromen en adviseert over de juiste aanpak. Het organiseert en voert uit, zodat zoveel mogelijk waarde uit de reststromen wordt gehaald. Vertrouwelijke vernietiging gebeurt in huis en discreet.

Door de fusie met Kunststof Hergebruik en de overnames van Remepa begin dit jaar, Eurobottle Flestic en Mewa Kunststof Recycling afgelopen zomer en recent Wildenberg Recycling, heeft de Van Scherpenzeel Groep zijn regierol over grond-stofstromen aanzienlijk verstevigd.

De Van Scherpenzeel Groep heeft ruim 150 medewerkers, waaronder een team van grondstoffenexperts. Van Scherpenzeel noteerde in 2014 een omzet van €50 miljoen.

Meer informatie over Van Scherpenzeel is te vinden op www.vanscherpenzeel.com

Lees meer »