Uitstoot broeikasgassen vorig jaar 1% gestegen

Nieuwsbericht - 05 september 2017

Het CBS maakte gisteren bekend dat de uitstoot van broeikasgassen afgelopen jaar licht is gestegen met 1 procent. De chemische industrie stootte meer uit en er werd meer aardgas verbruikt voor de verwarming van woningen en kantoren. De netto uitstoot van elektriciteitscentrales daalde.

In 2016 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen 197 miljard kg CO2-equivalenten. De rechter oordeelde eerder in de Urgenda-klimaatzaak dat in 2020 de CO2-uitstoot 25 procent lager moet zijn dan in 1990. In 2016 bedroeg de afname ten opzichte van 1990 ongeveer 11 procent.

De uitstoot van alleen CO2 bedroeg 167 miljard kg in 2016. Dat is bijna 2 miljard kg meer dan een jaar eerder. De chemische industrie stootte door een grotere bedrijvigheid 1,5 miljard kg CO2 meer uit en er was een toename van 0,8 miljard kg CO2 door een hoger aardgasverbruik voor verwarming van woningen en kantoren. Energiebedrijven stootten per saldo 0,4 miljard kg CO2 minder uit dan in 2015.

Lees meer »