Uitstoot broeikasgassen licht afgenomen

Nieuwsbericht - 09 mei 2018

In 2017 was de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 1 procent lager dan een jaar eerder. Er werd minder steenkool ingezet voor de elektriciteitsproductie. Tegelijkertijd was er een iets grotere uitstoot dankzij een groeiende economie. Dat meldt het CBS vandaag samen met RIVM/Emissieregistratie op basis van voorlopige cijfers.

In 2017 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 193 miljard CO₂-equivalenten. Dit is 1 procent lager dan in 2016, en 13 procent lager dan in 1990. In het Regeerakkoord van 10 oktober 2017 is als doel gesteld dat in 2030 de uitstoot 49 procent lager is dan in 1990. In 2020 mag de broeikasgasuitstoot niet boven de 166 miljard CO₂-equivalenten uitkomen. In 2030 ligt die grens bij 113 miljard CO₂-equivalenten. 

In de periode 1990–2017 is de Nederlandse economie met 73 procent gegroeid terwijl de uitstoot van broeikasgassen licht daalde. Dat de uitstoot daalt bij een groeiende economie hangt vooral samen met de halvering van de uitstoot van de overige broeikasgassen (methaan, lachgas en F-gassen) door maatregelen binnen industrie en landbouw en bij stortplaatsen.

Lees meer »