Struviet toegevoegd aan Green Deal North Sea Resources Roundabout

Nieuwsbericht - 12 oktober 2016

Struviet is de vierde secundaire grondstof die is toegevoegd aan de internationale Green Deal North Sea Resources Roundabout. Na terugwinning van het mineraal kan struviet verwerkt worden in kunstmest. 

Op 3 maart 2016 ondertekenden partijen uit Nederland, het VK, Frankrijk en Vlaanderen de Green Deal North Sea Resources Roundabout (NSRR) voor compost, PVC en non-ferrometalen teruggewonnen uit bodemas. Doel van de Green Deal is het onderlinge vrije verkeer van secundaire materialen vergemakkelijken. Niet via nieuwe regelgeving, maar bottom up, door gezamenlijk te harmoniseren. Binnen de NSRR is ruimte voor tien secundaire grondstofstromen, er kunnen nog steeds cases worden aangedragen. De Green Deal heeft een looptijd van vijf jaar.

Europese markt creëren

Voor struviet, een fosfaatverbinding gewonnen uit afvalwater, gaat een werkgroep van Franse en Nederlandse experts uit de publieke- en private sector zich focussen op het wegnemen van belemmeringen voor het gebruik van struviet in kristalvorm. De initiatiefnemers hopen dat de casus een eerste stap is op weg naar een Europese markt voor struviet.

Voordelen struvietterugwinning

Naast toepassing in kunstmest, helpt de terugwinning van struviet uit afvalwater eutrofiëring te voorkomen. Bij eutrofiëring vindt een te sterke toename van voedingstoffen plaats, waardoor veranderingen in de samenstelling van flora of fauna optreden. Het terugwinnen van struviet draagt ook bij aan het sluiten van de fosfaatkringloop.

Lees meer »