Stientje van Veldhoven staatssecretaris van IenW

Nieuwsbericht - 26 oktober 2017

Vanochtend is het nieuwe kabinet beëdigd. D66'er Stientje van Veldhoven is staatssecretaris voor het nieuwe ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Cora van Nieuwenhuizen van de VVD wordt minister van dit departement. Van Veldhoven heeft milieu-onderwerpen in haar portefeuille die niet met klimaat te maken hebben. Daar is een nieuw ministerie voor, Economische Zaken en Klimaat, waarvan Eric Wiebes de minister is.

De milieu-onderwerpen die onder verantwoordelijkheid van Van Veldhoven vallen zijn geluidhinder, veiligheid en risico’s, gevaarlijke stoffen, luchtkwaliteit, biociden en gewasbescherming buiten landbouw, verkeersemissies en brandstoffen. Uiteraard hoort ook de circulaire economie erbij, een onderwerp dat Van Veldhoven een warm hart toedraagt. Andere zaken die Van Veldhoven onder haar hoede krijgt zijn openbaar vervoer en spoor, fietsbeleid, KNMI, bodem, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Planbureau Leefomgeving. 

De beleidsterreinen Ruimtelijke Ordening, de Omgevingswet en het Kadaster gaan van het voormalige IenM naar Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, onder verantwoordelijkheid van minister Kajsa Ollongren.

Stientje van Veldhoven (1973) is sinds juni 2010 lid van de Tweede Kamer voor D66 en daarmee geen onbekende voor de afvalsector. In 2014 is ze verkozen tot het duurzaamste Tweede Kamerlid. In 2011 en 2012 is zij door Natuurmonumenten is uitgeroepen tot 'groenste politicus'. Van Veldhoven neemt het stokje over van Sharon Dijksma die sinds eind oktober 2015 staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu was.

Lees meer »