Scheiden van keukenafval gemakkelijk maken

Factsheet dragers gft

Nieuwsbericht - 25 november 2015

Ongeveer de helft van het gft wordt gescheiden aangeboden. Het gescheiden ingezamelde gft bestaat voor zo'n zeventig procent uit tuinafval. Mensen hebben kennelijk meer moeite met het scheiden van keukenafval dan van tuinafval. Dat is jammer. Om het recyclingpercentage van 75 procent voor huishoudelijk afval in 2020 te halen, is het gescheiden inzamelen en verwerken van gft erg belangrijk.

Gemak

Het is belangrijk om het mensen zo gemakkelijk mogelijk te maken keukenafval te scheiden. Er zijn verschillende ‘dragers voor gft’ op de markt. In een factsheet zet de Vereniging Afvalbedrijven (VA) een aantal dragers op een rij en maakt duidelijk wat de effecten ervan zijn op de vergisting/compostering van gft. Dragers die geschikt zijn, worden door de verwerkers van gft verenigd in de VA, geaccepteerd.

Gft-expert

De VA ondersteunt gemeenten met factsheets over gft. Een gft-expert kan hen advies op maat geven bij de aanpak van hun gft-beleid. Contactpersoon is Gijs Langeveld, bereikbaar via 073-627 94 44 en langeveld@gft-afval.nl.

Lees meer »