Samenwerkingsverband Nexterra een feit

Persbericht leden - 12 maart 2019

Afvalzorg en De Ingensche Waarden werken vanaf vandaag officieel samen onder de naam Nexterra. De samenwerkingsovereenkomst werd op dinsdag 12 maart officieel ondertekend door Wim Snippe, directeur van De Ingensche Waarden en Bert Krom, directeur van Afvalzorg. Nexterra richt zich op het exploiteren van locatie De Ingensche Waarden voor het verwerken van baggerspecie en grond. Hierdoor zal er uiteindelijk een landschappelijk mooier en qua natuur waardevoller gebied ontstaan.

v.l.n.r. de heer W. Snippe, directeur van De Ingensche Waarden BV en de heer B. Krom, directeur van Afvalzorg

De Ingensche Waarden, gelegen op de zuidoever van de Nederrijn in de provincie Gelderland, is een voormalige zandwinplas van circa 42 ha. De komende jaren zal deze plas worden opgevuld en ingericht met bagger en grond. Beide directeuren hebben de intentie om met Nexterra, indien de mogelijkheid zich voordoet, ook bij andere verontdiepingen samen te werken. Bert Krom licht toe: “Zo kunnen we met onze ervaring in het creëren van nieuwe, veilige landschappen in de eindinrichting meerwaarde leveren.”

Afvalzorg

Afvalzorg is een belangrijke speler in de afvalverwerkingsmarkt en zorgt voor opslag, recycling en storten van afval. Ook zijn we gespecialiseerd in de nazorg van verontreinigde locaties en in het ontwikkelen van gesloten stortlocaties tot veilige, nieuwe (recreatieve) bestemmingen. Samen met onze partners ontwikkelen we innovatieve technieken om afval nuttig toe te passen.

De Ingensche Waarden BV

De Ingensche Waarden is een verwerkingslocatie voor veilige berging van baggerspecie. Uiteindelijk zal de uiterwaard een natuurgebied worden dat voor iedereen toegankelijk is. Een onderwijsinstelling onderzocht onlangs hoe de biodiversiteit zich hier intussen heeft ontwikkeld. Met behulp van vervolgonderzoeken kunnen we sturen hoe de gewenste flora en fauna zich verder optimaal kan ontwikkelen. Want ons uiteindelijke doel is een prachtig natuurgebied met landschappelijke meerwaarde.

Lees meer »