Samenwerking WUR en ministerie van IenM

Nieuwsbericht - 11 januari 2017

Wageningen University & Research en het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaan samenwerken op het domein 'ruimte, water en ecologie' en dan met name op de drie thema's circulaire economie, klimaat en energie, ruimtegebruik en ecologie.

Op 10 januari werd door Chris Kuijpers (Directeur-generaal Milieu en Internationaal bij IenM), Arthur Mol (Rector Magnificus van WUR) en Jan Hendrik Dronkers (Directeur-generaal Rijkswaterstaat) een samenwerkingsovereenkomst voor vier jaar ondertekend (van links naar rechts op de foto). 

In de komende vier jaar werken de partijen samen zowel op het gebied van onderzoek als op het gebied van opleidingen. Dat laatste bijvoorbeeld door gastcolleges, casuïstiek, stages en afstudeeropdrachten.

Grensverleggend en vernieuwend onderzoek

Arthur Mol: ‘WUR en IenM onderkennen beiden het belang van het verrichten van grensverleggend en vernieuwend wetenschappelijk en maatschappelijk relevant onderzoek, het verzorgen van een hoogwaardig opleidingsaanbod aan studenten in infrastructuur en milieu, en de goede doorstroming van afgestudeerden en gepromoveerden naar de publieke- en private sector, nu en in de toekomst’.

Multidisciplinaire aanpak

Chris Kuijpers, IenM: ‘Opgaven op het gebied van infrastructuur en milieu worden steeds complexer. Ze vragen om multidisciplinaire aanpak, een bredere kennisoriëntatie en het toepassen van bestaande en nieuwe kennis. Door samen te werken zorgen we dat de kennis die door Wageningen Universiteit en Research wordt ontwikkeld, nog beter dat past bij de complexe opgaven van vandaag en morgen.’

Lees meer »