Samenwerking maakt chemie-ketenpartners innovatief

Handreiking voor duidelijke veiligheidsafspraken met ketenpartners

Nieuwsbericht - 23 mei 2017

Tijdens de overhandiging van de Handreiking Heldere Afspraken, werd duidelijk dat de roep om meer veiligheid bij zowel opdrachtgever Dow Benelux als bij opdrachtnemer Mourik Services tot slimme ideeën leidt, bijvoorbeeld tot werken met augmented reality.

Voorzitter Veiligheid Voorop Anton van Beek (President Dow Benelux, links op de foto) en John Barends (algemeen directeur van Mourik Services)

Eisen opdrachtgevers leiden tot innovaties

Soms zijn het de eisen van opdrachtgevers die tot innovaties leiden. “Dow deed als eerste opdrachtgever het handmatig reinigen in de ban. Dat leverde ons flink wat hoofdbrekens op”, vertelt John Barends (algemeen directeur van Mourik Services). Het beleid van Dow leidde bij Mourik onder meer tot een technologie die met behulp van robotica automatische reiniging van warmtewisselaars mogelijk maakt. “Aan de oude manier van reinigen met een kruipslang zaten allerlei gevaren, die gevaren hebben we nu geëlimineerd.”

Innovaties in de praktijk helpt stappen vooruit

Innovaties op het gebied van veiligheid vallen of staan bij opdrachtgevers die het ‘risico’ willen nemen om het daadwerkelijk toe te passen. “Alleen door innovaties in de praktijk te gebruiken, kun je telkens weer stappen vooruit zetten. Om het laatste menselijk falen uit het systeem te halen, moet je het meemaken. Daarvoor gebruiken wij augmented reality”, vertelt Demian De Wit, ‘toekomstmaker’ bij Mourik Services. Met augmented reality wordt een visueel laagje over de werkelijkheid gelegd, zodat de technicus realtime ondersteund kan worden. De Wit: “Wat een gigantische eyeopener voor mij is geweest: wij kunnen als contractor het wiel niet zelf uitvinden, we hebben daarvoor onze kennispartners en ketenpartners nodig.”

Veiligheid steeds op de agenda

Voor Anton van Beek (President Dow Benelux) is het belangrijk dat in het overleg tussen opdrachtgever- en opdrachtnemer veiligheid steeds weer op de agenda staat. Van Beek: “Dat is nummer één. Nummer twee is gelijkwaardigheid. Alleen dán kun je immers van elkaar leren.” Van Beek is enthousiast over de innovatieve ideeën die Mourik Services ontwikkelt. “Ideeën om veiliger te werken, moeten ook vanuit de contractors komen. Dat waarderen wij niet alleen, dat verwachten wij ook van onze partners. We willen absoluut niet in de situatie komen dat we mensen onder druk zetten vanwege de kosten.”

Handreiking Heldere Afspraken
Over het onderwerp ‘Veilig samenwerken in de keten’ heeft het samenwerkingsverband Veiligheid Voorop een Handreiking Heldere Afspraken samengesteld. Veel bedrijven vinden het in de praktijk lastig om duidelijke veiligheidsafspraken te maken met ketenpartners. Dat heeft vaak met verschillen in veiligheidsgedrag en veiligheidscultuur te maken. Veiligheid Voorop organiseerde daarom vijf regioworkshops rond het thema ‘Veiligheid in de keten’. Uit deze workshops kwamen ideeën naar voren over hoe ketenpartners betere, heldere veiligheidsafspraken met elkaar kunnen maken.

Lees meer »