Rijkswaterstaat: landelijk meldpunt afvalstoffen

Nieuwsbericht - 05 januari 2017

Rijkswaterstaat heeft op 1 januari 2017 de taken overgenomen van de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) voor het melden van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen. Hiervoor hebben staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en de afgevaardigden van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het InterProvinciaal Overleg (IPO) op 15 december 2016 het Convenant Landelijk Meldpunt Afvalstoffen ondertekend. In dit Convenant worden nieuwe afspraken gemaakt over de aansturing en de financiering van het LMA.

Wat verandert er?

Tot 31 december 2016 was de Stichting LMA de aangewezen landelijke meldinstantie, vanaf 1 januari 2017 is dit Rijkswaterstaat. Voor gebruikers heeft de wijziging geen gevolgen. De manier van melden voor het bedrijfsleven blijft hetzelfde. De naam LMA blijft gehandhaafd en blijft ook bereikbaar via de website van LMA.

Lees meer »