Reststoffen verbranding afval, biomassa, slib 2014

Nieuwsbericht - 23 juli 2015

De Nederlandse afvalenergiecentrales (AEC’s) hebben in 2014 in totaal ruim 7,5 miljoen ton huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar afval verbrand. Daarbij zijn circa 2 miljoen ton AEC-reststoffen vrijgekomen. Van de reststoffen die overblijven na het verbranden van afval in een verbrandingsinstallatie, heeft bodemas veruit het grootste aandeel. In 2014 is ruim 1,6 miljoen ton bewerkte bodemas geproduceerd. De afzet van AEC-bodemas is afgenomen. Met 1,3 miljoen ton in 2014 ligt deze onder het niveau van de productie, waardoor het totaal aan voorraden is toegenomen. Van de overige reststoffen is in 2014 ruim 77 procent nuttig toegepast. Voor deze reststoffen bedraagt het aandeel gestort materiaal 1,0 procent ten opzichte van de hoeveelheid verbrand afval. Gedetailleerde gegevens over aanbod en bestemming van de reststoffen die vrijkomen bij het verbranden van afval, biomassa en zuiveringsslib zijn te vinden in het document reststoffen 2014.

Lees meer »

Downloads