Reststoffen verbranding afval, biomassa, slib 2013

Nieuwsbericht - 21 augustus 2014

De Nederlandse afvalenergiecentrales (AEC’s) hebben in 2013 in totaal bijna 7,5 miljoen ton huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar afval verbrand. Daarbij zijn circa 2,1 miljoen ton AEC-reststoffen vrijgekomen. Van de reststoffen die overblijven na het verbranden van afval in een verbrandingsinstallatie, heeft bodemas veruit het grootste aandeel. In 2013 is ruim 1,7 miljoen ton bewerkte bodemas geproduceerd. De afzet van AEC-bodemas is enigszins toegenomen. Met ruim 2 miljoen ton in 2013 ligt het boven het niveau van de productie, waardoor het totaal aan voorraden is gedaald. Van de overige reststoffen is in 2013 bijna 60 procent nuttig toegepast. Voor deze reststoffen bedraagt het aandeel gestort materiaal 1,0 procent ten opzichte van de hoeveelheid verbrand afval. Gedetailleerde gegevens over aanbod en bestemming van de reststoffen die vrijkomen bij het verbranden van afval, biomassa en zuiveringsslib zijn te vinden in het document reststoffen 2013.

Lees meer »