Reststoffen verbranding afval, biomassa, slib 2012

Nieuwsbericht - 18 juli 2013

De Nederlandse afvalenergiecentrales (AEC’s) hebben in 2012 in totaal 7,4 miljoen ton huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar afval verbrand. Daarbij zijn ruim 2,2 miljoen ton AEC-reststoffen vrijgekomen. Van de reststoffen die overblijven na het verbranden van afval in een verbrandingsinstallatie, heeft bodemas veruit het grootste aandeel. In 2012 is circa 1,7 miljoen ton bewerkte bodemas geproduceerd. De afzet van AEC-bodemas is enigszins toegenomen en is in 2012 iets boven het niveau van de productie, waardoor het totaal aan voorraden licht gedaald is. Van de overige reststoffen is in 2012 82 procent nuttig toegepast, zodat voor deze reststoffen het aandeel gestort materiaal 0,8 procent ten opzichte van de hoeveelheid verbrand afval bedroeg. Gedetailleerde gegevens over aanbod en bestemming van de reststoffen die vrijkomen bij het verbranden van afval, biomassa en zuiveringsslib zijn te vinden in het document reststoffen 2012.

Lees meer »