Resolutie EU-Parlement voor circulaire economie

Nieuwsbericht - 13 juli 2015

Afgelopen donderdag 9 juli nam het Europees Parlement (EP) een resolutie aan voor de circulaire economie. De leden van het EP vinden dat de Europese Commissie tegen het einde van 2015 nieuwe wetgeving moet indienen met bindende afvaldoelstellingen, vernieuwde ecodesign-regels en maatregelen om groei los te koppelen van hulpbronnenverbruik. Dertig procent meer hulpbronnenefficiëntie tegen 2030 zou het Europese BNP met bijna 1 procent kunnen doen toenemen en 2 miljoen extra duurzame banen kunnen creëren.

Producten duurzaam maken en veroudering tegengaan

De EP-leden dringen er bij de Commissie op aan om de levenscyclusbenadering te bevorderen in het productbeleid en met een 'ambitieus werkprogramma' te komen. Daar hoort een herziening bij van de richtlijn ecologisch ontwerp voor eind 2016. Verder vragen ze de Commissie om eisen vast te stellen voor onder meer duurzaamheid, repareerbaarheid, herbruikbaarheid en recyclebaarheid en maatregelen te ontwikkelen tegen geplande veroudering.

Groei en verbruik van natuurlijk hulpbronnen loskoppelen

Om de hulpbronnenschaarste aan te pakken, moeten de winning en het verbruik ervan worden teruggeschroefd en de link tussen groei en hulpbronnenverbruik volledig worden doorbroken, zeggen de EP-leden. "Als we willen dat het gebruik van hulpbronnen in de EU in 2050 duurzaam is, dan moet de EU beleid ontwikkelen om het hulpbronnenverbruik tot een duurzaam niveau terug te brengen, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te vergroten en het gebruik van giftige stoffen geleidelijk te elimineren."

Lees meer »