REMONDIS Nederland lid Vereniging Afvalbedrijven

Nieuwsbericht - 16 november 2017

REMONDIS Nederland is sinds 1 oktober lid van de Vereniging Afvalbedrijven. Het bedrijf neemt deel aan de Afdelingen Recycling en Inzameling, Gevaarlijke en Oliehoudende Afvalstoffen en Rioleringsbeheer. Ook neemt een vertegenwoordiger van de organisatie plaats in de Commissie Strategie en Beleid.REMONDIS Nederland maakt onderdeel uit van de REMONDIS Groep. REMONDIS is één van ’s werelds grootste dienstverleners op het gebied van recycling, afvalinzameling en afvalwaterbehandeling en heeft bedrijven in Europa, Afrika, Azië en Australië.

De REMONDIS Groep creëert grondstoffen uit afval, ontwikkelt innovatieve gerecyclede producten, biedt alternatieve brandstoffen en is betrokken bij de watervoorziening en afvalwaterbehandeling. Daarnaast verwijdert REMONDIS verontreinigde stoffen uit rest- en gevaarlijk afval – die niet gerecycled kunnen worden met de huidige technologie – gebruikmakend van milieuvriendelijke methoden.

Meer informatie over REMONDIS Nederland is te vinden op www.remondisnederland.nl

Lees meer »