Rapport over matrasketen gepubliceerd

Nieuwsbericht - 16 april 2018

Voor het verkennen van de mogelijkheden in matrasrecycling zijn cijfers nodig over de huidige markt. Het Utrecht Sustainability Institute (USI) heeft de matrasketen onderzocht en maakt in een rapport cijfers, drempels en kansen voor de circulaire matrassen inzichtelijk. Voor het onderzoek sprak USI met AEB Amsterdam, Renewi en SUEZ.

Vanuit huishoudens, hotels, vakantieparken en ziekenhuizen worden jaarlijks ongeveer 1,5 miljoen matrassen afgedankt. Bijna veertig procent wordt gerecycled, de rest wordt verwerkt bij afvalenergiecentrales. 

Hoge kosten

Uit het onderzoek blijkt dat het recyclen van matrassen momenteel duurder is dan verbranden. De totale kosten voor recycling van matrassen bedragen nu ruim 400 euro per ton. Dat ligt ruim boven de drempelwaarde van 205 euro per ton die het derde Landelijk afvalbeheerplan hanteert voor recycling als minimumstandaard.

Problemen verwerking

Matrasverwerking levert in de huidige praktijk diverse problemen op. Metalen in de matrassen bemoeilijken het shredderen. Matrassen moeten geshredderd worden omdat ze te groot zijn om direct in de verwerkingsinstallatie in te kunnen voeren. Ander probleem is het brandgevaar van matrassen bij opslag. Matrassen raken regelmatig vochtig en verontreinigd, omdat ze - met name in grote steden - vaker op straat worden aangeboden dan bij de milieustraat.

Lees meer »