Primeur Meerlanden: Mobile Order Management

Persbericht leden - 11 juni 2014

Meerlanden Bedrijfsafval is als eerste afvalinzamelaar in Nederland gestart met Mobile Order Management (MOM) van GMT Europe. MOM is een app waarmee de volledige administratieve afhandeling van de rolcontainerlediging van bedrijfsafvalklanten volledig geautomatiseerd is, van opdrachtverlening tot facturatie. "Mobile Order Management is een mooie innovatie waarmee we sneller kunnen inspelen op de wensen van de klant, de kans op fouten aanzienlijk verkleinen en waarmee wij onze klanten een hogere kwaliteit bieden", aldus Arthur Richardson, manager Bedrijfsafval bij Meerlanden.

Voordelen

De chauffeurs bij Meerlanden Bedrijfsafval krijgen dagelijks een tablet, die ze in de cabine van de wagen monteren. Via de app staan ze continue in verbinding met de planners. Dit biedt veel voordelen. De werkzaamheden kunnen real time afgestemd worden. Daarnaast worden de opdrachten op een kaart op de tablet in de cabine weergegeven en digitaal afgewerkt door de chauffeur. Hierbij kan de chauffeur zelf de meest efficiënte route bepalen. Bovendien kan de chauffeur direct een extra lediging bij een klant uitvoeren of andere afwijkingen op de oorspronkelijke opdracht aangegeven. Tenslotte kan de klant de opdracht direct op de tablet aftekenen.

Lees meer »

Paul Havinga, Directeur GMT Waste Benelux: "We hadden verwacht dat de applicatie sneller geaccepteerd zou worden dan de traditionele boordcomputersystemen, maar de resultaten bij de Meerlanden hebben onze verwachtingen echt overtroffen. Chauffeurs lopen er zo mee weg. Daarnaast is het goed om te zien dat de volledige integratie met AfvalRIS de beloofde efficiency winst ook echt waar maakt. Papierloos rijden is een feit! Het woordje 'app' dekt in dit geval eigenlijk de lading niet meer. Het betreft een zeer krachtige applicatie geschreven voor een mobiel apparaat, in dit geval een iPad, volledig geïntegreerd met de systemen op kantoor. Het digitale afvalbedrijf komt binnen handbereik!"

Met een app automatiseert Meerlanden de volledige administratieve afhandeling van de rolcontainerlediging van bedrijfsafvalklanten, van opdrachtverlening tot facturatie (foto: Marcel van Driel Photography)

Over Meerlanden

Meerlanden zet zich in voor een meer duurzame maatschappij. Daarom werkt zij elke dag aan meer waarde voor buurtbewoners, gemeenten en bedrijven. Dit doet Meerlanden vanuit een gezonde bedrijfsvoering waar ondernemerschap, milieu, mensen en de maatschappij kunnen floreren. Door juist op lokaal niveau verschil te maken, wil zij bijdragen aan een leefbare aarde voor komende generaties. Samen zorgen voor een schone, groene en veilige buurt!