Pilot 'belevingsmonitor' rond veiligheid Brzo-bedrijven

Nieuwsbericht - 24 augustus 2017

Uit het afwegingskader van het programma 'Bewust Omgaan met Veiligheid' blijkt dat niet alleen de daadwerkelijke veiligheid van belang is, maar ook hoe deze ervaren wordt. Bij bijvoorbeeld bedrijven waar veel gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, lijkt de discussie over veiligheid sterk beïnvloed te worden door verschillen in perceptie over risico’s.

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu gaat daarom het komende jaar een pilot ‘belevingsthermometer’ rond de veiligheid van Brzo-bedrijven*) ontwikkelen en uitproberen. Daarnaast wordt bezien of en hoe deze belevingsthermometer op termijn kan worden toegevoegd aan de jaarlijkse ‘Staat van de Veiligheid Majeure Risicobedrijven’, waarin tot nu toe alleen feitelijke gegevens zijn opgenomen.

Dit blijkt uit de Kamerbrief waarin Dijksma de Tweede Kamer informeert over het programma 'Bewust Omgaan met Veiligheid'. Het gaat om veiligheidsmaatregelen op verschillende gebieden. Zoals milieurisico’s, omgevingsveiligheid, water(veiligheid), luchtkwaliteit, wegen en tunnelveiligheid. Met het programma wil het ministerie van IenM meer eenheid bereiken in de veiligheidsmaatregelen. 

*) Bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen 

Lees meer »