Nota van Aanpassing tweede wijziging LAP-2

Document - 04 december 2014

Staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de Nota van Aanpassing van de tweede wijziging van het tweede Landelijk afvalbeheerplan (LAP-2) naar de Tweede Kamer gestuurd. De Nota van Aanpassing geeft antwoorden op de binnengekomen reacties tijdens de inspraakprocedure in het voorjaar.

De tweede wijziging van het LAP-2 sluit aan op diverse onderdelen van Mansveld's programma Van Afval Naar Grondstof (VANG). Enkele onderdelen van VANG zijn de tweede wijziging verwerkt. Zo wordt laagwaardige verwerking in het buitenland tegengehouden wanneer recycling in Nederland mogelijk is. Dit ondersteunt het sluiten van kringlopen en het realiseren van innovatieve recyclingtechnieken. Daarnaast is inmiddels een traject gestart om te komen tot een geheel nieuw LAP (LAP-3).

Relatie met LAP-3

De wijziging van LAP-2 is noodzakelijk om in lijn te blijven met Europese wet- en regelgeving en wordt ook gebruikt om een aantal wenselijke updates door te voeren. Omdat - wegens het aflopen van de wettelijke maximale looptijd van het huidige LAP - een integrale herziening inmiddels in voorbereiding is, is ervoor gekozen een aantal fundamentele discussiepunten en mogelijke beleidswijzigingen buiten de tweede wijziging te laten en te betrekken bij de integrale herziening van het LAP. Dit betekent ook dat een aantal keren op inspraakreacties is gereageerd door te verwijzen naar het traject van LAP-3.

Het opstellen van LAP-3 en het uitvoeren van VANG lopen gelijk op en zijn onderling verweven. Daardoor kunnen resultaten van VANG, nieuwe minimumstandaarden en mogelijke accentverschuivingen of nieuwe speerpunten in het afvalbeleid worden opgenomen in het nieuwe afvalbeheerplan.

Lees meer »