Nederland in Europese top 3 batterij-inzameling

Nieuwsbericht - 06 juli 2016

Nederland doet het goed bij de batterijeninzameling en -recycling. Ons land staat in de Europese top drie met het hoogste inzamelpercentage, na België en voor Duitsland. Ook heeft Nederland in 2015 met het percentage van 46,1 de Europese inzameldoelstelling weer ruim gehaald. Dat blijkt uit het jaarverslag 2015 van Stibat. 

Inzameldoel behaald

In 2015 haalde Stibat meer dan 3,4 miljoen kilogram batterijen op. Afgezet tegen het gewicht (in kilogram) van de op de markt gebrachte batterijen in de afgelopen 3 jaar, staat dit gelijk aan 46,1 procent. Dat is bijna twee keer zoveel als de Europese inzameldoelstelling van 25 procent. Daarmee behaalde Stibat al de doelstelling van 45 procent die vanaf september 2016 geldt.

Nieuwe campagne

In mei is Stibat een nieuwe campagne gestart. Centraal staat de vraag: 'Wat doe jij met je lege batterij?' Het gebruik van batterijen is inmiddels zo gewoon, dat ze onmisbaar zijn in het dagelijkse leven. Soms vergeten we zelfs dat ze in de apparaten zitten. Maar óók deze batterijen moeten ingeleverd worden. De campagne moet mensen hiervan bewust maken.

Lees meer »