Nederland Circulair in 2050 in het kort met praktijkvoorbeelden

Nieuwsbericht - 05 januari 2017

In 2050 moet de circulaire economie in Nederland een feit zijn. In een online publicatie zet het ministerie van Infrastructuur en Milieu de plannen van het kabinet voor de circulaire economie nog eens in het kort uiteen. In de publicatie is tevens een serie van praktijkvoorbeelden opgenomen.

 

Vijf belangrijke ketens en sectoren hebben prioriteit

Om de overgang naar een circulaire economie te versnellen is de overheid van plan om zogenoemde transitieagenda’s op te stellen. Hierin hebben de volgende vijf ketens en sectoren de hoogste prioriteit:

  • Biomassa en voedsel
  • Kunststoffen
  • De maakindustrie
  • De bouw
  • Consumptiegoederen

Deze ketens en sectoren gaat de overheid helpen om in 2050 alleen nog duurzaam geproduceerde, hernieuwbare of algemeen beschikbare grondstoffen te gebruiken en zo weinig mogelijk afval achter te laten. De overheid streeft er ook naar dat producten die uiteindelijk toch worden afgedankt, hoogwaardig worden gerecycled en ingezet om nieuwe producten te maken. Hiervoor zullen slimme retour- en inzamelsystemen worden opgezet. De overheid wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat consumenten, bedrijven en overheden zorgvuldig omgaan met hun producten. Ook na gebruik, zodat afgedankte producten en materialen, hun onschatbare waarde behouden in onze economie.

Lees meer »