MVO Monitor 2015: 'Zoet en zuur'

Nieuwsbericht - 07 mei 2015

MVO Nederland heeft de Nationale MVO Monitor 2015 gepubliceerd. De MVO Monitor geeft een update van de stand van zaken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen in Nederland in verschillende sectoren.

'Zoet en zuur in onze MVO Monitor: van de 1000 Nederlandse bedrijven die we ondervroegen zegt ruim twee derde aan MVO te doen. Ze zien vooral hun invloed op thema's dicht bij huis, maar de aandacht voor grondstoffen, mensenrechten en arbeidsomstandigheden laat nog veel te wensen over', aldus MVO Nederland.

De belangrijkste conclusies:

  • Het begrip MVO is bij het Nederlandse bedrijfsleven een populair onderwerp geworden en veel bedrijven zijn op de een of andere manier wel met MVO bezig.
  • De invulling van het onderwerp is vaak nog klein en praktisch. Slechts een kwart van de bedrijven met MVO-activiteiten heeft echt beleid ontwikkeld en onderwerpen als ketenverantwoordelijkheid en mensenrechten scoren nog relatief laag.

Lees meer »