Minimaal 5% gerecycled materiaal in nieuw beton

Nieuwsbericht - 12 juli 2018

Afgelopen dinsdag hebben producenten, opdrachtgevers en aannemers het Betonakkoord ondetekend. De partijen spreken af om vergaand samen te werken aan duurzaamheid, van 100% recycling van materialen tot forse verlaging van de CO₂-uitstoot.

Elk jaar komt er in Nederland 15 miljoen kubieke meter nieuw beton bij. Afgesproken is om voor alle nieuwe beton minimaal 5% gerecycled materiaal voor te schrijven. Deze minimumeis wordt de komende jaren verder verhoogd door de opdrachtgevers. Verder is binnen het het Klimaatakkoord met de betonsector een CO₂-reductie afgesproken van minimaal 30 procent in 2030 ten opzichte van 1990. Onder leiding van Jacqueline Cramer start de keten met invoering van de maatregelen en monitoring van de voortgang.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven ondertekende het Betonakkoord namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast doen nog drie andere ministeries mee: Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Van Veldhoven: "De tijd van maken, gebruiken en vervolgens weggooien is voorbij. Nederland werkt aan een economie zonder afval, en dat geldt net zo goed voor beton. Een eindige aarde kent nu eenmaal geen oneindige hoeveelheid grondstoffen. Dus we kunnen of op zoek naar een tweede of zelfs derde planeet, óf werk maken van een circulaire economie en ook in ons beton gaan werken met gerecyclede grondstoffen. En dat is precies wat het Betonakkoord doet. Dubbel nodig, want hergebruik van grondstoffen is onmisbaar bij het halen van de klimaatdoelen van Parijs."

Overige ondertekenaars zijn onder andere ProRail en Rijkswaterstaat als opdrachtgevers, Strukton, BAM en VolkerWessels als bouwondernemingen en Cementbouw en VBI als producenten. BRBS Recycling, VERAS, Bouwend Nederland en Cascade hebben hun steun voor het Betonakkoord uitgesproken. Andere geïnteresseerde partijen kunnen zich nog aansluiten bij het Betonakkoord.

Lees meer »