Marktverkenning recycling PMD-bedrijfsafval

Nieuwsbericht - 06 december 2018

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Royal HaskoningDHV een marktverkenning uitgevoerd naar de inzameling, sortering en recycling van afval van verpakkingen van kunststof, metaal en/of drankenkarton (PMD-afval) dat vrijkomt bij bedrijven en organisaties. Hieruit blijkt dat bedrijven momenteel een aantal opties hebben om hun PMD-afval goedkoper te kunnen recyclen. Hiervoor gelden de volgende aanbevelingen:

  • Bedrijven moeten uitsluitend producten met goed recyclebare verpakkingen aanschaffen;
  • Bedrijven moeten bij de bron uitsluitend goed recyclebare verpakkingen scheiden, en
  • Via samenwerking met andere bedrijven kunnen de hoge logistieke kosten worden verminderd door schaalgrootte.

De verwachting is dat in het komend jaar 15 à 25 kiloton extra sorteercapaciteit beschikbaar komt in Nederland. In 2020 zal nog eens 100 kiloton sorteercapaciteit worden gerealiseerd voor PMD. De prognose is dat dit leidt tot een verschuiving van tonnages tussen bestaande en nieuwe sorteerinstallaties. Hierdoor komt er voor bedrijfsmatig PMD-afval meer ruimte. Deze ontwikkeling gaat ervoor zorgen dat marktpartijen meer PMD-afval gaan verwerven, waaronder ook PMD-afval van bedrijven.

In het uitgebreide rapport dat de huidige marktsituatie beschrijft, is ook aandacht voor bedrijven die zelf aan de slag willen met PMD-afval. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat een leaflet opgesteld waarin de meest gestelde vragen worden beantwoord voor bedrijven die hiermee aan de slag willen.

Rapport en leaflet zijn te vinden op pmdbedrijfsafval.nl

Lees meer »