Mansveld lanceert plan voor huishoudelijk afval

Naar meer afvalscheiding en minder restafval

Document - 02 december 2014

Van 250 kilo naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar in 2020. Dat is de doelstelling die het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging van gemeentelijke Reinigingsdiensten (NVRD) willen bereiken. Door te voorkomen dat afval ontstaat en door een betere scheiding van het huishoudelijk afval, kunnen meer gerecyclede (grond)stoffen worden benut in nieuwe producten.

IenM, VNG en NVRD hebben hiervoor het Publiek Kader voor het afvalbeheer en het Uitvoeringsprogramma Huishoudelijk Afval opgesteld. Staatssecretaris Mansveld van IenM heeft deze overeenkomsten op 1 december naar de Tweede Kamer gestuurd. Betere scheiding van huishoudelijk afval is een onderdeel van het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG). Hiermee werkt de staatssecretaris aan de overgang naar een circulaire economie, een economie waarin zo weinig mogelijk wordt verspild en zo veel mogelijk wordt hergebruikt of gerecycled.

Tijdens een uitzending van Kassa Groen op maandag 1 december heeft Mansveld haar plan voor huishoudelijk afval toegelicht. Kassa Groen besteedt veel aandacht aan gft-afval, een belangrijke afvalstroom voor het behalen van de doelstelling.

Afval is grondstof

Het programma bevat diverse acties om verspilling van potentiële grondstoffen te voorkomen door de hoeveelheid restafval te verkleinen. "Afval bestaat niet, afval is een grondstof die we niet onnodig moeten weggooien. Recycling biedt bovendien kansen op economische ontwikkeling", aldus Mansveld.

Nederland loopt in Europa voorop op het gebied van afvalrecycling maar bij huishoudelijk afval is nog winst te boeken. Olaf Prinsen, voorzitter VNG-commissie Milieu, Energie en Mobiliteit: "Nederland recyclet nu 50 procent van het huishoudelijk afval. Dat kan beter, want er zijn nu al gemeenten die veel hoger scoren. Het streven is om 75 procent van het huishoudelijk afval te scheiden in 2020."

Het ministerie en de gemeenten maken afspraken over de inzamelingsdoelen van de gemeenten. Minder restafval betekent lagere kosten voor inwoners en het milieu is beter af. "Per materiaalketen gaan we business cases ontwikkelen om de ketens te sluiten. Dat doen we door als gemeenten en gemeentelijke reinigingsdiensten massa te maken en samen te werken met ketenpartners", aldus NVRD-voorzitter Han Noten.

Acties

De staatssecretaris stelt volgend jaar 1 miljoen euro beschikbaar om gemeenten - verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval – te helpen meer en beter te scheiden. IenM helpt met de uitvoering via Rijkswaterstaat. Er starten bijvoorbeeld proefprojecten die leiden tot vermindering van afval. Deze worden met geld en met kennis ondersteund. Gemeenten kunnen experts raadplegen die behulpzaam zijn bij het opstellen en uitvoeren van inzamelplannen. Ook kunnen zij van elkaars ervaringen leren tijdens workshops en trainingen. Er komen richtlijnen voor de hoeveelheid restafval, toegespitst op verschillende groepen vergelijkbare gemeenten.

Samen met de gemeenten houdt IenM de komende jaren in de gaten of de hoeveelheid restafval per inwoner afneemt. Indien nodig kunnen de activiteiten om het doel van 100 kilo te halen, worden aangescherpt. 

Lees meer »

"Afval is een grondstof die we niet onnodig moeten weggooien. Recycling biedt bovendien kansen op economische ontwikkeling."
Wilma Mansveld - Staatssecretaris IenM