Lean and Green 2e Star voor Vlakglas Recycling Nederland

Persbericht leden - 23 mei 2017

Op donderdag 18 mei heeft Vlakglas Recycling Nederland de 2e ster van Lean & Green in ontvangst mogen nemen. De 2e ster is een nieuwe manier van analyseren van CO2. Hierdoor krijgen bedrijven concreet handelingsperspectief om in de keten verder CO2 te reduceren.

Vlakglas Recycling Nederland werkt er al jarenlang hard aan om de CO2-uitstoot te verminderen. Samen met transportbedrijf Renewi (voorheen Van Gansewinkel) neemt het bedrijf een aantal grondige maatregelen om zijn CO2-doelstelling te bereiken. Zo gebruikt VRN steeds vaker schepen in plaats van vrachtwagens om vlakglasafval te vervoeren. Voor transport dat nog wel over de weg plaatsvindt, zet het bedrijf grotere vrachtwagens in met meer laadcapaciteit.

Lean & Green

Lean & Green Logistics is een stimuleringsprogramma dat organisaties stimuleert om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren. Met Lean & Green Logistics laten organisaties zien dat zij zich actief inspannen om hun logistieke proces duurzamer te maken. En dat is iets om trots op te zijn. Want duurzaamheid leidt niet alleen tot winst voor het milieu, maar ook voor de economie.

Lean & Green Logistics kent momenteel vier niveaus:

  • Lean & Green Award wordt toegekend aan organisaties, die zich door middel van een goedgekeurd Plan van Aanpak committeren aan de duurzaamheidsambitie van een minimale CO2-reductie van 20% binnen een periode van maximaal vijf jaar.
  • Lean & Green Star wordt toegekend aan organisaties die de ambitie uit het Plan van Aanpak bewezen hebben gerealiseerd.
  • Lean & Green 2e Star wordt toegekend aan organisaties voor het realiseren van nieuwe duurzaamheidsambitie(s) die meetbaar bijdragen aan de netwerk- en transport performance.
  • Lean & Green 3e Star wordt toegekend aan organisaties voor het behalen van een persoonlijke reductietarget op basis van eigen data (Lean & Green Analytics, datakwaliteit ‘zilver’).

In 2011 en 2013 ontving VRN de Award en Star en in 2015 de Lean and Green Award Personal Mobility (www.lean-green.nl/leaders/vlakglas-recycling-nederland).

Lees meer »