Kick-off-bijeenkomst Nederland Circulair in 2050

Transitieagenda's voor biomassa & voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen

Nieuwsbericht - 06 april 2017

Nederland streeft naar een circulaire economie in 2050. Die ambitie heeft het kabinet neergezet in het Rijksbrede programma Circulaire Economie en is door sociale partners en vele andere partijen onderschreven in het Grondstoffenakkoord. Met het Grondstoffenakkoord wil het kabinet de Nederlandse economie in 2050 volledig laten draaien op herbruikbare grondstoffen. 

Bijna 200 partijen tekenden op 24 januari het Nationaal Grondstoffenakkoord

Landelijke kick-off op 18 april

Op dinsdag 18 april 2017 wordt de start van onze circulaire toekomst ingeluid met een landelijke kick-off. De opstellende partners van het Grondstoffenakkoord nodigen toekomstgerichte denkers uit om aan de slag te gaan om de ambitie te verwezenlijken. Het komend halfjaar gaan vijf teams bouwen aan de transitieagenda’s, voor biomassa & voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen.
De kick-off is de eerste in een serie van diverse bijeenkomsten. Tijdens deze eerste bijeenkomst gaan we verkennen wat de mogelijkheden zijn om tot een succesvolle transitie te komen. De vijf teams en hun voorzitters stellen zich aan u voor. U kunt met hen in gesprek over uw ideeën, over de manier waarop u betrokken wilt worden, en misschien nog belangrijker: hoe uw bijdrage voor een circulaire economie een plek kan vinden in het werkprogramma van het transitieteam.
Tijdens de volgende bijeenkomsten kiezen we de meestbelovende routes en stellen we de concrete agenda’s vast.

Meer informatie en aanmelden

De kick-off vindt plaats in Amersfoort. Aanmelding is mogelijk tot en met 10 april. Meer informatie en aanmelden: www.circulaireeconomienederland.nl

Lees meer »