Jaarbericht 2012 Vereniging Afvalbedrijven

Jaarbericht - 26 juni 2013

Grondstoffen worden schaars en stijgen in prijs, economisch maken we een moeilijke tijd door, er wordt minder geïnvesteerd, minder gebouwd en minder geproduceerd. Het afvalaanbod is sterk afgenomen en ik denk dat dit zo zal blijven. De lineaire economie van grondstoffen winnen, produceren, consumeren en afdanken is op zijn eind. De wereld verandert en wij veranderen mee.

Blader hier door ons Jaarbericht 2012 of hier door onze Annual Review 2012 (Engelse uitgave).

Krijgt u het Jaarbericht 2012 niet te zien? Klik dan hier om de flash plugin te downloaden.

Het Jaarbericht is ook te downloaden als pdf via de onderstaande link.

Lees meer »

We maken de overgang naar een circulaire economie. Een economie die gericht is op zoveel mogelijk recycling van materialen en producten. Waarin slim en duurzaam wordt geproduceerd en geconsumeerd en afgedankte spullen zo lang mogelijk in de kringloop blijven. Maar ook in een circulaire economie ontstaat restafval. Er zijn nu eenmaal praktische grenzen aan recycling. En dat zal altijd zo blijven. Uit het resterende afval wekken we zoveel mogelijk duurzame energie op. Het hele kleine beetje dat dan nog resteert, storten we op milieuhygiënische en steeds duurzamere wijze. Ik wil maar zeggen, ook in een circulaire economie zijn afvalenergiecentrales en duurzame stortplaatsen onmisbare schakels in de keten.

Onze sector levert een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie. Afvalbedrijven hebben kennis van materialen, hergebruik, recycling en emissies, en beschikken over een zorgvuldig opgebouwde en goed functionerende infrastructuur. De sector is integraal onderdeel van de productieketen geworden. Samen met producenten brengen onze leden innovatieve concepten op de markt en ontwikkelen ze nieuwe business-modellen die de milieudruk in de hele keten verminderen en tot minder of direct recyclebare afvalstoffen leiden. In de afvalsector werken overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra samen aan kennis en innovatie. Wij zijn van mening dat de sector zich daarmee feitelijk manifesteert als tiende topsector.

De overheid stelt ambitieuze recycledoelstellingen. Die doelen zijn ook de onze en we zetten de schouders eronder om ze te halen. Ik ben ervan overtuigd dat we met onze kennis en maatschappelijke betrokkenheid een verregaande circulaire economie steeds dichterbij brengen. Wij gaan er voor. Gaat u met ons mee?

Voorwoord van Pieter Hofstra
Voorzitter Vereniging Afvalbedrijven

"Kringloopdenken is dagelijkse praktijk van onze leden."
Pieter Hofstra - Voorzitter Vereniging Afvalbedrijven
"Resource efficiency is duurzaam omgaan met hulpbronnen, het sluiten van kringlopen, recyclen en zelfvoorzienend zijn. De afvalbranche kan dat!"
Wieger Droogh - SITA Nederland
"Veilig werken gaat ons aan het hart."
Willem Geerling - Attero
"Europese geharmoniseerde einde-afvalcriteria vergroten kwaliteit, handel en hergebruik secundaire grondstoffen."
Henk Kaskens - Orgaworld
"Inspanningen om hogere milieuprestaties te leveren door meer gft-vergisting lijken succesvol."
Ger de Jong - De Meerlanden
"Duurzaam stortbeheer: Niet inpakken maar nu aanpakken. Beter voor toekomstige generaties, én het milieu"
Bert Krom - Afvalzorg
"83% recycling? Gaan we met elkaar mogelijk maken!"
Wim van Lieshout - HVC Groep
"Economische tegenwind mag zeker niet leiden tot meer storten en minder goede afvalscheiding en recycling."
Peter Louwman - Indaver
"Nederlandse capaciteit voor Europees restafval. Levert duurzame energie en is goed voor milieu, economie en werkgelegenheid."
Jan Rooijakkers - Twence afval en energie
"Onze sector is een cruciale schakel in de circulaire economie, wij leveren de grondstoffen en brandstoffen van morgen!"
Florens Slob - Van Gansewinkel Groep
"Gemeenten kunnen koersen op onze kennis en kunde in rioolreiniging en -inspectie. Zo besparen ze ook kosten."
Leo van der Valk - vandervalk + degroot
"Gevaarlijke afvalstoffen..… na bewerking kunnen deze weer duurzaam worden ingezet als product. "
Rens Zwanenburg - InterChem
"Nieuw akkoord stelt bereiken recyclingdoelen verpakkingen centraal. Middelen zijn aan de markt. Goede zaak."
Dick Hoogendoorn - Directeur Vereniging Afvalbedrijven