Jaarbericht 2011 Vereniging Afvalbedrijven

Artikel - 23 mei 2012

In deze speciale uitgave van afvalforum kijken we terug op het afgelopen jaar en blikken we vooruit op de komende tijd. Vorig jaar is het besef van de grondstoffenschaarste definitief doordrongen. Misschien nog niet bij iedereen in de samenleving, maar de leden van de Vereniging Afvalbedrijven zijn zich bewust van de noodzaak om nu maatregelen te treffen. Meer consumptie en meer vraag naar grondstoffen door de wereldwijde bevolkingsgroei leiden de komende decennia tot een grote druk op het aanbod, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en hogere grondstofprijzen. Terugwinnen van grondstoffen wordt steeds belangrijker en economisch ook interessanter. We moeten ervoor zorgen dat grondstoffen in de kringloop blijven. De Nederlandse afvalsector is hier sinds jaar en dag actief in.

Lees meer »

Afval is de bron voor grondstoffen en energie. Onze sector is een industriële bedrijfstak als alle andere. Verwerking van buitenlands afval - dat sinds afgelopen jaar meer en meer gebeurt - onderstreept dat. Misschien ziet niet iedereen dat zo, maar bedenk dat het hier gewoon gaat om de transport van grond- en brandstoffen. Net als kolen en olie in Nederland massaal worden ingevoerd. Onze internationale samenwerking leidt bovendien tot een schoner milieu op mondiale schaal. Het op een hoogwaardige manier verwerken van stoffen die anders zouden worden gestort, versterkt de internationale recyclingmaatschappij.

Het door staatssecretaris Atsma voorgenomen beleid in zijn vorige jaar gepresenteerde brief ‘Meer waarde uit afval’ draagt bij aan de verdere versterking van de kringloopmaatschappij. Wij ondersteunen zijn ambities dan ook van harte. In samenwerking met de hele sector en de overheid moeten we het behalen van deze ambities nu concreet handen en voeten geven. Een belangrijke bijdrage moet komen uit een verhoging van het aandeel gescheiden ingezameld huishoudelijk afval en dan met name van gft-afval, papier en karton, kunststoffen en grof huishoudelijk afval. Als het beleid wordt geïntensiveerd is hier veel winst te behalen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de toekomst en vertrouwen erop dat ook andere sectoren en alle overheden dit doen.

Duurzaam grondstoffenbeheer - internationaal resource efficiency genoemd -, is een belangrijke pijler onder ons bestaan. Maar we houden ons met veel meer bezig, zoals u in dit jaarverslag kunt lezen. Een belangrijke activiteit is het verhogen van de veiligheid in de sector. Afgelopen jaar hebben we daar in samenwerking met vele partijen, werkgevers, werknemers en branches, weer een stevige slag in gemaakt. Met het versterken van de veiligheidscultuur en de door de Arbeidsinspectie goedgekeurde arbocatalogus, hopen we de veiligheid in onze sector naar een hoger plan te brengen. Een gezonde en veilige werkomgeving is een onmisbaar element van duurzaamheid, ook binnen het kader van duurzaam grondstoffenbeheer.

Vlak voor het afronden van ons jaarverslag valt het Kabinet Rutte I. Wij rekenen erop dat het nieuwe kabinet – dat hopelijk snel wordt geformeerd – het door Atsma ingezette beleid zal continueren.

"Duurzaam grondstoffenbeheer is leidend"
Pieter Hofstra - Voorzitter Vereniging Afvalbedrijven
"Het zou goed zijn om meer ketens te sluiten."
Stientje van Veldhoven - D66
"Hoe het recyclingpercentage bereikt moet worden, komt niet goed uit de verf."
Erik de Baedts - NVRD
"Een algemeen recyclingpercentage is veel te steriel."
René Leegte - VVD
"Veiligheid vraagt om een open cultuur."
Pieter Ruigewaard - DEXIS Arbeid
"Invoer van afval is een win-winsituatie."
Joop Atsma - IenM
"In 2020 is afval een high-tech product."
Wim de Ridder - Universiteit Twente
"We zitten in een transitie naar een biobased economy."
Roel Bol - EZ
"We gaan veel meer bereiken dan we nu voor mogelijk houden."
Robert Seegers - Coca-cola enterprises