‘Ik wil de oren en ogen van de vereniging worden’

Boris van der Ham nieuwe voorzitter Vereniging Afvalbedrijven

Artikel - 31 maart 2016

De Vereniging Afvalbedrijven heeft een echte verenigingsman als voorzitter gekozen. Boris van der Ham wil de vereniging van haver tot gort leren kennen om ervoor te zorgen dat alle opvattingen en belangen een plek krijgen in het beleid. ‘Wat ik als voorzitter ga doen, is mijn zintuigen openzetten.’

Auteur: Han van de Wiel  ©copyright

Boris van der Ham houdt niet van stilzitten. In 2012 nam hij afscheid als lid van de D66-fractie in de Tweede Kamer. Sindsdien is hij bestuurder bij diverse organisaties in onderwijs, media en cultuur, voorzitter van het Humanistisch Verbond, maakt hij tv-documentaires en schrijft hij boeken. Zijn website bruist, met een heus weblog waarin alles voorbijkomt. Onlangs analyseerde hij in een blog, als oud-theaterman, de vierde serie van House of Cards, waar hij zich in één weekend doorheen binge watchte, zoals hij dat zelf omschrijft. “Ik leid een lapjeskatbestaan. Ik heb tien jaar in de Tweede Kamer gezeten. Het was voor mij ondenkbaar om me daarna maar met één onderwerp bezig te houden. Daarvoor heb ik teveel interesses. Bovendien kunnen die onderwerpen elkaar versterken.”

Lees meer »

Belangen afwegen

Een mens zou van minder al oververmoeid raken, maar Van der Ham is per 1 april 2016 ook nog benoemd tot voorzitter van de Vereniging Afvalbedrijven (VA). Een ‘heel interessante klus’, vindt hij. Want ga maar na: de vereniging biedt onderdak aan bedrijven en organisaties die elkaars commerciële concurrenten zijn, heeft te maken met nationale en Europese wetgeving, en de sector biedt werkgelegenheid aan duizenden mensen. En dan zijn er nog eens de dilemma’s tussen duurzaamheid en het winstgevend laten draaien van bedrijven. “Die belangen afwegen vind ik interessant. Milieu en afval louter benaderen vanuit idealisme of winst maken boeit me niet zo, het is de combinatie.”

Boris van der Ham is vanaf 1 april 2016 voorzitter van de Vereniging Afvalbedrijven (foto: Vereniging Afvalbedrijven/Monique van Diessen)

Grote stappen zetten

Dat is ook de rode draad die door al zijn activiteiten loopt. “Ik vind idealisme alleen interessant als ik het concreet kan maken”, zegt hij. Op zijn website schrijft hij dat milieubeleid ‘te lang iets is geweest van geitenwollensokken-ideeën. Terwijl er enorme mogelijkheden zijn met milieutechnologie, die vaak ook nog geld opleveren.” Die zakelijkheid is volgens Van der Ham essentieel. “Duurzaamheid is pas echt duurzaam als het, naast dat het een schonere en mooiere leefomgeving oplevert, ook zichzelf kan onderhouden. Alleen zo kan je grote stappen zetten.”

Bestuurlijke ervaring

Toen Van der Ham benaderd werd of hij wilde nadenken om een dag per week het voorzitterschap van de VA te vervullen, vond hij dat geen rare vraag. “Ik ben zowel woordvoerder op economische zaken als op milieubeleid geweest in de Tweede Kamer en ik ben niet gespeend van realiteitszin.” Sinds hij uit de Tweede Kamer is vertrokken heeft hij de broodnodige bestuurlijke ervaring opgedaan. Na een paar gesprekken, en het proeven van elkaars opvattingen, hebben beide partijen elkaar het ja-woord gegeven.

Echte verenigingsman

Een ‘echte verenigingsman’ noemt Van der Ham zich, die de verenigingsvorm ‘leuk én lastig’ noemt. “In de afvalbranche zitten zeer uitgesproken mensen, recht door zee, zonder wollig taalgebruik. Een heel prettige atmosfeer. Ik houd ervan als mensen zeggen wat ze willen.” Daarbij is Van der Ham een democraat in hart en nieren, die iedereen zijn toon gunt. Voor de zomer wil hij met zo veel mogelijk VA-leden kennismaken. “Ik zie ernaar uit om door het land te gaan.”

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 14 maart maakten de leden van de Vereniging Afvalbedrijven kennis met Boris van der Ham en met staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu. Tevens namen ze afscheid van Pieter Hofstra die van november 2006 tot 1 april 2016 hun voorzitter is geweest. (foto: Robert Goddyn)

Veelsoortige activiteiten

Kunnen schakelen tussen idee en dat handen en voeten geven is wat Van der Ham naar eigen zeggen goed kan, en wat hem tot een goede verenigingsvoorzitter maakt. “Al moet dat natuurlijk bij de VA nog blijken”, zegt hij er bescheiden bij. Zijn politieke ervaring komt daarbij van pas: de slag maken van een idee naar wetgeving. “Dat is soms behoorlijk ingewikkeld.” Hij ziet ook zijn veelsoortige activiteiten als voordeel: daardoor kan hij onderwerpen verbinden die ogenschijnlijk weinig met elkaar te maken hebben. Of kijkt hij nét anders aan tegen een kwestie. “Ik hoef echt niet een afvalenergiecentrale te kunnen bedienen, al vind ik dat wel heel interessant en weet ik er over een half jaar hopelijk alles van. Wat ik als voorzitter ga doen, is mijn zintuigen openzetten. Ik wil de ogen en oren van de vereniging worden. Ik wil weten wat er speelt, of onder de oppervlakte sluimert. Dat kunnen hele goede ideeën zijn of ergernissen. En vervolgens wil ik zorgen dat de VA er iets mee kan.” Omdat hij zich niet hoeft bezig te houden met de techniek, kan hij oplossingen voor problemen aandragen die anderen niet zo snel zien. “We gaan zien of dat lukt.”

Belangen samenbrengen

Zijn prioriteit ligt niet bij het lobbywerk. “Als het een pure lobbyfunctie was geweest, had ik het niet gedaan. Onze punten onder de aandacht brengen bij de Tweede Kamer, ministeries of Europa gebeurt in eerste instantie door de mensen van het bureau. Die zijn daar het beste in. Als het nuttig is, schuif ik natuurlijk aan.” Het voorzitterschap is een bestuurlijke functie, benadrukt hij nogmaals. “Ik moet de verschillende belangen in de verenging samenbrengen tot standpunten. Het bureau gaat daar mee aan de slag.”

Niet links of rechts

Overigens staat de afvalsector volgens Van der Ham in een positief politiek daglicht, bij het hele politieke spectrum van links tot rechts. “Een schone leefomgeving is in het belang van iedereen, dat is niet het exclusieve domein van links of rechts.” Nederland behoort in de Europese Unie tot de koplopers op afvalgebied. Voor de politiek is het van belang dat dat doorgaat. “Afval is in korte tijd veranderd van een probleem in een noodzakelijk onderdeel van de oplossing. Kijk naar de rol van afval in de circulaire economie, het klimaatakkoord en het grondstoffenbeleid.”

Terugkeer in de politiek

De voorzitter van de VA wordt voor vier jaar benoemd. Overweegt Van der Ham een terugkeer naar de politiek? “Oh, daar doe ik niet geheimzinnig over. Toen ik uit de Tweede Kamer stapte heb ik gezegd dat ik een frisse neus ging halen. Ik koos er bewust voor iets anders te gaan doen. Maar of en wanneer ik terugkeer in de politiek, weet ik niet. Ik heb geen uitgedokterd plan. De politiek is zo grillig, dat je daar niets over kan zeggen.”

CV Boris van der Ham

1992 – 1998:

studie geschiedenis en toneelacademie Maastricht

1998 – 2002:

voorzitter Jonge Democraten, medewerker in
het Europees Parlement en Tweede Kamer

2002 – 2012:

lid van de Tweede Kamer (D66)

2007:

boek ‘Voortrekkers en Baanbrekers’ over de Europese Unie

2012 – heden:

voorzitter Humanistisch Verbond

2012:

boek ‘De Vrije Moraal’

2014:

boek ‘De Koning kun je niet spelen’

2015:

documentaire ‘Onder Ongelovigen’ (Human)

2016:

voorzitter Vereniging Afvalbedrijven

 

 

"Milieubeleid is te lang iets geweest van geitenwollensokken-ideeën."
Boris van der Ham - voorzitter Vereniging Afvalbedrijven
"Ik moet de verschillende belangen in de verenging samenbrengen tot standpunten."
Boris van der Ham - voorzitter Vereniging Afvalbedrijven
"Milieu en afval louter benaderen vanuit idealisme of winst maken boeit me niet zo, het is de combinatie."
Boris van der Ham - voorzitter Vereniging Afvalbedrijven
"Afval is in korte tijd veranderd van een probleem in een noodzakelijk onderdeel van de oplossing."
Boris van der Ham - voorzitter Vereniging Afvalbedrijven
"In de afvalbranche zitten zeer uitgesproken mensen, recht door zee, zonder wollig taalgebruik. Een heel prettige atmosfeer."
Boris van der Ham - voorzitter Vereniging Afvalbedrijven