HVC introduceert nieuwe trailer slibtransport

Luchtdicht systeem dringt geuroverlast terug

Persbericht leden - 26 mei 2014

HVC heeft in samenwerking met vijf waterschappen een trailer ontwikkeld waarmee geuroverlast door het transport en het verladen van zuiveringsslib sterk wordt teruggedrongen. Deze manier van verladen is uniek in Europa. Een luchtdicht systeem zorgt ervoor dat geur niet kan ontsnappen bij het verladen van slib vanuit de zuiveringsinstallatie naar de trailer. De trailer is zo vormgegeven dat het slib ook tijdens transport luchtdicht wordt vervoerd. Er zijn nu twee trailers in gebruik. In de loop van 2014 volgen nog vier trailers.
   

Maximale belading zorgt voor minder transport

De bouw van de trailer is afwijkend ten opzichte van de vrachtwagens waarin het slib in voorgaande jaren werd vervoerd. Doordat de trailer van polyester is gemaakt en ronde vormen heeft, blijft er nagenoeg geen slib achter in de trailer als hij wordt geleegd. Het verladen gebeurt met behulp van een weegsysteem, zodat altijd de maximale belading wordt gehaald. De gemiddelde beladingsgraad wordt hierdoor hoger, waardoor er minder transport nodig is. De CO2- uitstoot wordt hierdoor teruggedrongen. De trailer kan 34 ton zuiveringsslib per keer vervoeren.

Lees meer »

In 2013 vervoerde HVC 296.000 ton zuiveringsslib. Dit slib is afkomstig van de waterschappen Delfland, Rijnland, Schieland & de Krimpenerwaard, Hollandse Delta en Rivierenland (voor de laatste geldt dat alleen voor het gebied dat onderdeel is van Zuid-Holland).

Wat is slib?

Slib is het restproduct van de rioolwaterzuivering. Na het zuiveren van afvalwater blijft zuiveringsslib over. Een energie- en grondstoffenrijke massa, dat voor zestig tot tachtig procent uit biomassa bestaat, met als nadeel dat het verontreinigd is. Ook zware metalen en andere schadelijke stoffen die uit het te zuiveren rioolwater worden gehaald, hechten zich gemakkelijk aan het slib. Daarom moet zuiveringsslib volgens de landelijke wetgeving worden verbrand. De rookgassen die uit de schoorsteen komen, zijn gereinigd. De SVI in Dordrecht vormt hierin een voorbeeld voor andere installaties in het buitenland. Elders in Europa wordt deze techniek naar aanleiding van de SVI in Dordrecht inmiddels ook toegepast.

Duurzame energie uit slib

HVC verbrandt zuiveringsslib in een speciaal daarvoor gebouwde slib verbranding installatie (SVI) in Dordrecht. Voordat het slib de oven ingaat, wordt het slib eerst deels gedroogd. Hiervoor wordt de stoom gebruikt die vrijkomt bij de verbranding van het gedroogde slib (de energie uit het slib zelf). Met de stoom, die nog resteert, wordt elektriciteit opgewekt die goed is voor zo’n zestien procent van de eigen energiebehoefte. De resterende energie wordt verkregen van de afvalenergiecentrale van HVC; deze installaties bevinden zich op een steenworp afstand naast elkaar. Ook levert de slibverbrandingsinstallatie warmte aan de naburige rioolwaterzuiveringsinstallatie. Zo wordt slib omgezet in duurzame energie.