Hoge kwaliteit compost in het geding

Artikel - 22 november 2012

End of waste-criteria zullen de gescheiden inzameling en verwerking van organische reststromen in Europa een slinger geven en de brede waardering van kwaliteitscompost bij afnemers borgen. Daar is iedereen het over eens. De gang naar de einde-afvalstatus voor compost dreigt echter op een mislukking uit te draaien als stedelijk restafval en rioolslib als bronmateriaal zijn toegestaan.

Door Pieter van den Brand

Download het artikel

Lees meer »