Grote besparingen met open standaard EBA

Elektronische informatie-uitwisseling begeleidingsbrief volgens 1 standaard

Gezamenlijk persbericht TLN, NVRD, BRBS Recycling en Vereniging Afvalbedrijven

Persbericht - 05 februari 2014

De open standaard EBA (Elektronische Begeleidingsbrief Afval) is klaar. Op 4 februari is de EBA gepresenteerd tijdens het tweede Congres Transport van Afval in Utrecht. Elektronisch en gestandaardiseerd uitwisselen van informatie tussen de verschillende schakels in de keten op basis van de EBA leidt tot grotere efficiency en besparingen van naar schatting enkele miljoenen euro’s.

Jaarlijks worden er miljoenen papieren en digitale begeleidingsbrieven gebruikt bij het transport van afvalstoffen. De informatie op deze begeleidingsbrieven wordt voortdurend tussen de verschillende schakels heen en weer verstuurd. Omdat dat met vele verschillende softwaresystemen gebeurt, kost het veel tijd en geld om berichten te lezen en te verwerken. Om de informatiestromen tussen alle partijen in de afvalketen te standaardiseren is de open standaard EBA ontwikkeld. De EBA en de bijbehorende specificaties zijn vanaf heden vrij te downloaden op www.afval-eba.nl.

Lees meer »

De nieuwe voorzitter van TLN, Arthur van Dijk, presenteerde de open standaard EBA tijdens het Congres Transport van Afval in Utrecht (foto: TLN)

Open Standaard EBA

Er is bewust gekozen voor een open standaard, zodat iedereen hier vrij gebruik van kan maken. Met de open standaard EBA wordt een grote stap gezet in de verdere modernisering en professionalisering van de afval- en transportsector. Een stap die de sectoren naar verwachting miljoenen euro's aan besparingen oplevert. Een bijkomend voordeel is dat bedrijven door de open standaard EBA minder afhankelijk worden van softwareleveranciers.
Naast de financiers van de EBA, Vereniging Afvalbedrijven, TLN, Koninklijke NVRD en BRBS Recycling, ondersteunen nog veel meer partijen dit initiatief (EVO, MRF, FNOI, BVOR, CBRB, LMA en Stichting Vervoeradres / Beurtvaartadres).