Grondstoffenakkoord getekend

Nieuwsbericht - 26 januari 2017

180 partijen hebben dinsdag in Den Haag het Nationaal Grondstoffenakkoord getekend. In het akkoord staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Namens het kabinet tekenden staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en minister Kamp (Economische Zaken). Het Nederlandse bedrijfsleven werd vertegenwoordigd door Hans de Boer (VNO-NCW) en Michaël van Straalen (MKB-Nederland). De Vereniging Afvalbedrijven is via VNO-NCW betrokken bij de uitvoering van het akkoord.

Bedrijfsleven, vakbewegingen, overheden, kennisinstituten en vele andere partijen slaan handen ineen voor snellere overgang naar circulaire economie

Anders denken over grondstoffen en afval

Staatssecretaris Dijksma benadrukt het belang van het akkoord: "We moeten af van de wegwerpcultuur en anders denken over grondstoffen en afval. Al bij het ontwerp van producten moet bedacht worden hoe de grondstoffen weer opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit akkoord legt de basis voor deze recycle-economie en is de beginstap om de verspilling van grondstoffen en de uitputting van onze aarde aan te pakken."

Kansen voor Nederlandse economie

Minister Kamp ziet daarbij kansen voor de Nederlandse economie door kostenbesparingen en het ontstaan van een nieuwe maakindustrie: "Een circulaire economie is niet alleen goed voor ons klimaat, maar levert ook inkomsten en banen op. Onderzoek laat zien dat tot 2023 de circulaire economie in Nederland goed is voor een marktwaarde van 7,3 miljard euro per jaar en 54.000 banen. Kansen dus te over voor ons bedrijfsleven, bijvoorbeeld door de mogelijkheden van 3D printing of door het vergroenen van de chemie."

Innovaties kunnen bestaande processen doorbreken

Volgens Michaël van Straalen van MKB-Nederland kunnen met name kleine innovatieve bedrijven een belangrijke rol spelen met innovaties die bestaande gewoontes en processen doorbreken. Dat is goed voor het milieu en voor het MKB.

Nederland heeft sleutelpositie in Europa

Hans de Boer van VNO-NCW: "Geopolitiek moet Europa juist ook op grondstoffengebied veel meer de eigen broek ophouden en Nederland is vanwege haar logistieke rol in Europa bij uitstek het land dat daarin de sleutelpositie kan claimen."

Startschot Grondstoffenakkoord: vanaf nu worden concrete plannen gemaakt om versneld tot de circulaire economie te komen

Nu concrete plannen maken om omslag naar circulaire economie te bespoedigen

Het Nationaal Grondstoffenakkoord bouwt voort op het in september gepresenteerde plan van het kabinet voor de omslag naar een circulaire economie. De ondertekenaars gaan nu concrete plannen maken om de omslag naar een circulaire economie te bespoedigen. Binnen een half jaar worden op de onderwerpen biomassa, voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen concrete plannen vastgesteld. Daarin komt te staan welke stappen worden gezet voor een volledig circulaire economie in 2050.

Lees meer »