Green Deal Verbetering afvalbeheer Caribisch NL

Persbericht leden - 12 juni 2015

Op donderdag 11 juni 2015, tijdens de CN-week, hebben de directeuren van ARN Holding bv, Stichting Afvalfonds Verpakkingen, RecyBEM, Stichting Batterijen, Stichting Vlakglas Recycling Nederland, Wecycle en Omrin de Green Deal 'Verbetering afvalbeheer Caribisch Nederland' met Saba en het ministerie van Infrastructuur en Milieu ondertekend.

De Green Deal geeft mede invulling aan de Nederlandse beleidsopgave voor een circulaire economie. Het draagt bij aan de ondersteuning die door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2013 aan de BES-eilanden is geboden om het afvalbeheer te verbeteren. Verbetering van het afvalbeheer op Bonaire, Sint Eustatius en Saba kan bijdragen aan een verbeterde volksgezondheid, het milieu en lokale economische groei.

De genoemde partijen werken in de Green Deal samen op basis van een gezamenlijk positief en maatschappelijk groen en duurzaam doel. Door in kaart te brengen hoeveel afval er op de BES-eilanden is, welke kwaliteit dit afval heeft en wat de herkomst is, kunnen er betere toepassingen komen voor (na)gescheiden afvalstromen. Daarnaast leidt de Green Deal tot het creëren van een kennisplatform waardoor de Eilandbesturen organisaties die werkzaam zijn in de afvalbranche leren kennen en deze zodoende weten te vinden wanneer er vragen over het afvalbeheer zijn. Hierdoor wordt de kennis van de Eilandbesturen over afval, afvalscheiding en afvalrecycling versterkt.

In Nederland hebben de producenten van vlakglas in 2002 een succesvol systeem van vlakglasinzameling en -recycling opgezet. Vlakglas Recycling Nederland ziet in deelname aan dit project kansen, om vanuit de positie van producentenverantwoordelijkheid, andere gebieden te stimuleren zich in zetten voor gesloten kringlopen.

Lees meer »